xử lý chất thải công nghiệp thời gian qua đơn vị cũng đã tiếp nhận và xử lý chất thải nguy nan tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không chấp hành lao lý pháp luật bảo vệ môi trường. mọi các cửa hàng đều biết được việc xả thải, chôn lấp chất thải nguy hiểm là sai phạm, song có thể vì tầm giá xử lý cao nên công ty hoặc cá nhân có nghĩa vụ đã cố tình chôn lấp, xả thải trực tiếp ra môi trường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có chưa đến 10 tổ chức, đơn vị được Bộ khoáng sản và Môi trường cấp phép đủ tính năng thu gom, xử lý chất thải nguy khốn theo Thông tư số 36/2015-TT-BTNMT ngày 30-6-2015.

Ông Nguyễn Văn Hùng nói rằng giá tiền xử lý chất thải nguy khốn mà đại lý bỏ ra để thuê các công ty chuyên trách thật ra là không cao. Bởi theo thông tư nêu trên, các đơn vị có đủ công dụng thu gom, xử lý nguồn thải nguy nan phải thỏa mãn các đòi hỏi rất khắc khe: Các phương tiện, thứ lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải nguy khốn kể cả sơ chế, tái chế, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại phải phục vụ các bắt buộc khoa học, quy trình quản lý.


Phương tiện vận chuyển chất thải nguy khốn phải có hệ thống định vị vệ tinh (GPS) được kết nối mạng thông tin trực tuyến để xác định địa điểm và ghi lại hành trình vận chuyển chất thải nguy nan; tòa tháp bảo vệ môi trường tại cơ sở xử lý chất thải gian nguy và trạm trung chuyển chất thải nguy nan phải đáp ứng các đề nghị công nghệ, quy trình quản lý pháp luật;

Tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép xử lý chất thải nguy nan phải xây dựng gần như các nội dung về quy trình vận hành an toàn các sơ đồ, phương tiện, vật dụng; các kế hoạch về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường, an ninh lao động và bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa và ứng phó sự cố, đào tạo, tập huấn định kỳ hàng tháng, xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi xong xuôi hoạt động; chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và bình chọn tốt nhất xử lý chất thải nguy hại.=> giá xử lý rác thải công nghiệp