cơ sở sản xuất đồ chơi mầm non Cải cách chế độ tiền lương có động tác lớn đến ngành GD

Theo ông Nguyễn Minh Tường, GD-ĐT có vai trò tuyệt vời cần thiết. Không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên nhân loại đều coi GD&ĐT là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết số 29-NQ/TW khóa XI của Đảng ta một lần nữa cũng đã nhấn mạnh luận điểm đó.

Thời gian qua, khi Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi được công bố xin ý kiến rộng rãi đã lôi kéo sự lưu ý rất lớn của xã hội, đặc biệt đồng thuận cao với nội dung đưa lương giáo viên vào Luật: “Lương của nhà giáo được xếp cao nhất trong sơ đồ thang bậc lương hành chính sự nghiệp”.

Điều đó đã tạo hiệu ứng mạnh bạo, tích cực và sự kỳ vọng lớn trong đội ngũ nhà giáo. Nếu chúng ta thể chế hóa được các nội dung này vào Luật để đảm bảo tính pháp lý, bất biến, vĩnh viễn sẽ là khía cạnh quan trọng thúc đẩy sự phát triển GD-ĐT.

Tuy nhiên, việc thành lập Luật ngày nay thực hiện theo Luật Ban hành văn bản năm 2015, trong đó, quy trình xây dựng khá tinh vi và ngặt nghèo và phải qua các khâu lấy ý kiến, thẩm tra của nhiều cấp có thẩm quyền khác biệt. Việc đưa chế độ lương nhà giáo ra khỏi Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Giáo dục không có nghĩa là việc lương của nhà giáo không được lưu tâm.

Tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Trung ương đã đưa ra đàm luận về rắc rối cải cách chính sách tiền lương. Đây là một nội dung cần thiết, có động tác lớn trong toàn xã hội, nhất là với nhà giáo, cán bộ quản lý ngành Giáo dục. Đề án Cải cách chính sách tiền lương lần này có một vài điểm mới như:

sơ đồ bảng lương mới sẽ được ban hành theo địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ chỉ đạo. Đề án nêu lên hàng loạt cải cách, trong đó với khu vực công, Ban chỉ huy Đề án xác định kiểu dáng cơ cấu tiền lương và tiền thưởng mới, gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp và tiền thưởng.

Thang, bảng lương hiện hành sẽ được bãi bỏ để ban hành hệ thống bảng lương mới (điều khoản bằng số tiền tuyệt đối, thay cho việc lao lý hệ số lương nhân với mức lương cơ sở) theo địa điểm việc làm, chức danh và chức vụ chỉ huy. Nội dung cải cách này được thực hiện trên cơ sở điều chỉnh tăng mức lương thấp nhất, mở rộng quan hệ tiền lương tiệm cận với khu vực thị trường.

chi tiết sẽ có một bảng lương chức vụ sử dụng so sánh với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong sơ đồ chính trị từ Trung ương đến cấp xã; một bảng lương mức độ chuyên môn, nghiệp vụ so với công chức, viên chức không giữ chức vụ chỉ huy; ba bảng lương đối với lực lượng vũ trang, gồm bảng lương cho sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm/cấp hàm); bảng lương cho bộ đội chuyên nghiệp, chuyên môn khoa học công an và bảng lương cho công nhân quốc phòng, công nhân công an. => đồ chơi mầm non => thiet bi mam non

so sánh với những công việc thừa hành, dùng cho (yêu cầu trình độ dưới trung cấp), Ban chỉ huy Đề án đề xuất thực hiện thống nhất cơ chế hợp đồng công lao theo luật pháp của Bộ luật công lao (hoặc hợp đồng chế tạo dịch vụ), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức.

Khoán quỹ lương: Việc cải cách cũng hướng đến sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, đảm bảo tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% trong tổng quỹ lương.

Người đứng đầu tập đoàn, tập đoàn, đơn vị được sử dụng quỹ tiền lương và kinh phí chi chuyên được giao hằng năm để thuê chuyên gia, nhà công nghệ, kĩ năng đặc thù. một vài tỉnh, đô thị ở vùng động lực được mở rộng thí điểm cách thức ứng dụng chi thu nhập bình quân gia tăng không quá 0,8 lần.

Đề án cũng nêu rõ việc thực hiện khoán quỹ lương cho các tập đoàn, đơn vị; bãi bỏ hệ số tiền lương ngày càng tăng so với cán bộ, công chức thuộc các tổ chức đang thực hiện cách thức tài chính đặc biệt khi thực hiện bảng lương mới.

Tiền lương thỏa đáng là cơ sở đề nghị giáo viên tăng chất lượng

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Minh Tường cho biết, hiện nay, tỉnh Phú Thọ có gần 23.000 biên chế viên chức là nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên công tác trong ngành Giáo dục, từ bậc Mầm non đến Phổ thông và GDTX. Khi xếp sang lương mới sẽ có tác động mạnh bạo đến một số lượng lớn viên chức nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong tỉnh.

Trong trường hợp sau khi chuyển xếp sang hệ thống bảng lương mới, mức lương được tăng lên sẽ có hoạt động tích cực tới đội ngũ trong toàn ngành, giúp nhà giáo yên tâm công tác, chuyên tâm cho công việc, sâu sát mức độ kiến thức, nhất là trong quá trình hiện tại. nếu sau khi chuyển xếp theo Đề án Cải cách tiền lương mà mức lương được hưởng lại thấp mức lương đang hưởng hiện tại sẽ gây tâm lý bất ổn, tâm tư cho đội ngũ cán bộ viên chức trong ngành.

Trên thực tế, hoạt động công phu của nhà giáo có tính chất đặc biệt, ngoài việc lên lớp hàng tháng, giáo viên còn phải chuẩn bị bài giảng, chấm trả bài, thực hiện công tác phổ cập và nhiều hành động giáo dục khác đối với học sinh. đặc thù, Phú Thọ là tỉnh miền núi, bây giờ có khoảng 6.000 viên chức cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc trưng khó khăn (thuộc các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập...), các điểm trường lẻ cách xa trung tâm, ngoài giờ dạy trên lớp phải đến nhà của học sinh để chuyển động học sinh đến trường, chăm bẵm học sinh ở các trường nội trú, bán trú và nhiều động tác khác.

vì vậy, để nhà giáo yên tâm công tác, đồng thời tạo động lực, lôi kéo học sinh giỏi sau tốt nghiệp THPT vào trường sư phạm góp phần tăng chất lượng đội ngũ, hơn lúc nào hết, cần phải đặt về việc tiền lương của giáo viên vào nội dung sửa đổi Luật Giáo dục tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV theo đúng tinh thần Nghị quyết của Đảng.

=> https://thietbigiaoduchavu.weebly.com/