Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, những cơ quan, công ty dùng nhà, đất thuộc sở hữu của nhà nước ko đúng quy định sẽ bị thu hồi lại để bố trí, xử lý đảm bảo hiệu quả. Nghiên cứu ứng dụng hình thức đấu giá cho thuê để đảm bảo công khai, sáng tỏ, sát giá thị phần.
​giải đáp quan điểm cử tri ở Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội cho hay, về báo cáo quy mô nhà đất thuộc quản lý nhà nước tại những đơn vị sau lúc sáp nhập, giải thể trên địa bàn thủ đô Hà Nội, từ ngày 1/8/2008 thời khắc điều chỉnh quy hoạch thành phố Hà Nội đến ngày 31/12/2017 với 9 tổ chức đã thực hành sáp nhập, giải thể theo quy định. Các tổ chức này quản lý, dùng 28 cơ sở nhà đất có tổng quy mô khoảng 1.344,8 ha đất.

>> bán chung cư giá rẻ
Ủy ban nhân dân thủ đô cho biết, về nhà thuộc quản lý nhà nước cho nhân dân thuê để ở, thị thành đã và đang đẩy nhanh việc bán những diện tích nhà, đất này cho quần chúng theo quy định của pháp luật về nhà ở, nhằm tạo điều kiện trong việc cải tạo, sang sửa, xây dựng lại. Bây giờ, tổng quỹ nhà chuyên dùng thuộc quản lý nhà nước thuộc địa bàn thành phố được trải dài trên 844 địa điểm. Hiện, Cty TNHH MTV quản lý và tăng trưởng nhà Hà Nội điều hành 807 địa điểm, Cty TNHH MTV buôn bán nhà cung cấp nhà Hà Nội quản lý 20 địa điểm; UBND khu vực quận Hà Đông quản lý 16 địa điểm; Ủy ban nhân dân khu vực quận Sơn Tây điều hành một địa điểm. TP đã yêu cầu Sở XD phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị điều hành, vận hành nhà chuyên sử dụng tiến hành kiểm tra, phân loại, lập phương pháp xử lý khái quát để thống kê Ủy ban nhân dân thành thị xem xét, xử lý theo quy định.
Cụ thể, đối với các cơ sở vật chất nhà, đất đang giao các cơ quan chính quyền nhà nước của Trung ương và thành phố sử dụng, sẽ tiến hành kiểm tra để chuyển giao các cơ quan trực tiếp điều hành, dùng phù hợp tiêu chuẩn, định mức dùng hội sở làm việc theo quy định, đảm bảo dùng tiết kiệm, hiệu quả. Nếu như cơ quan, tổ chức dùng nhà, đất ko đúng quy định như cho thuê,... Hoặc vượt quy định, định mức sẽ tịch thu lại để sắp xếp, xử lý đảm bảo kết quả. Nghiên cứu vận dụng hình thức đấu giá cho thuê để đảm bảo sáng tỏ, sát giá thị phần. “Với các vị trí nhỏ lẻ, đan xen với nhà nước và với tư nhân sẽ thu hồi để doanh nghiệp bán đấu giá công khai theo quy định. Còn đối với các vị trí đang có tranh chấp, ủy ban nhân dân TP giao Thanh tra thành phố chủ trì cùng các cơ quan, tổ chức tiến hành thanh tra, làm rõ nguyên do, giai đoạn điều hành, dùng, những vi phạm (nếu có) để trình cấp sở hữu thẩm quyền xử lý theo quy định”.
>> bán chung cư