Theo quy hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2025, hội đồng nhân dân thành phố HCM vừa thông qua, tại địa bàn trung tâm, ko phát triển những công trình mới xây dựng cao ốc tới năm 2020 và ưu tiên tăng chỉ tiêu quy hoạch cho các công trình cải tạo, xây dựng mới thay thế chung cư cũ trước 1975. Tại địa phận những huyện lớn, hội tụ sửa chữa, tu bổ tỉnh thành theo hướng hiện đại; giảm thiểu thực hiện các dự án đầu tư vun đắp nhà ở mới, chung cư cao tầng giả dụ chưa có phương án vun đắp cơ sở vật chất khoa học, cơ sở vật chất công cộng tương ứng đạt chuẩn và phù hợp.>> https://landber.com/chi-tiet-tin/ban...-quyet-gi.html
Với khu vực các huyện ưu tiên lớn mạnh các công trình đầu cơ xây dựng nhà ở mới, chung cư cao tầng dọc các trục liên lạc xã hội lớn ( tại những khu vực quận hai, 9 và Thủ Đức) hoặc những địa bàn nằm trong kế hoạch thực hiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng. Uu tiên lớn mạnh nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở của những lượng đối tượng thừa hưởng chính sách tương trợ nhà ở xã hội; tránh thực hiện dự án đầu cơ vun đắp nhà ở mới nếu chưa có chính sách vun đắp cơ sở vật chất khoa học, cơ sở công cộng đạt chuẩn. Riêng địa phận 5 quận ngoại thành, dành đầu tiên tăng trưởng nhà theo công trình tại các phố, khu vực nông thôn và địa phận đã với hệ thống hạ tầng công nghệ kết nối đồng bộ với các tuyến liên lạc chính; dành đầu tiên lớn mạnh các khu du lịch ở phối hợp sinh thái nghỉ dưỡng, khu tp mới, khu thị thành vệ tinh; tập kết tạo quỹ đất tăng trưởng nhà ở xã hội, nhà ở bình dân để thực hiện trong quá trình 2021 - 2025, song song khai thác hiệu quả hệ thống giao thông đô thị như các con đường Metro, vòng đai...
UBND thành phố nhấn mạnh, không tăng trưởng các công trình mới đầu cơ xây dựng nhà ở tại các nơi chưa có quy hoạch đầu cơ vun đắp hạ tầng khoa học tương ứng; bằng chính sách ưu đãi đặc trưng để xây dựng những khu dân cư mới phù hợp với mọi đối tượng để giảm dân nội thành; cùng với tổ chức cơ lại dân cư ngoại ô và phục vụ giải phóng mặt bằng ở nội ô. tuy nhiên, UBND TP đề ra mục tiêu là quyết tâm nâng chỉ tiêu diện tích bình quân đầu người tới năm 2020 của toàn TP lên 19,8 m2/người, tổng diện tích nhà ở vun đắp mới nâng cao thêm trong công đoạn 2016 - 2020 là 40 triệu m2 sàn.
>> Xem thêm: https://landber.com/chi-tiet-tin/du-...-diem-nay.html