UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu 1 số sở, lĩnh vực, huyện, liên quan thực hành di dời, xây dựng mới 15 chung cư hỏng cấp D trên địa bàn đô thị. Trong 15 chung cư kể trên sở hữu 7 chung cư hỏng nặng và 8 căn hộ cấp độ nguy hiểm. UBND thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi sẽ yêu cầu Ủy ban nhân đân các huyện với công trình hỏng kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Sài Gòn, Sở Kế hoạch và đầu tư TP Sài Gòn tìm phương án sử dụng đất sau di dời theo mục đích XHH. Đây là đề án phù hợp vì không những tạo được nơi ở mới cho người dân tốt hơn, lại có nguồn đất vững mạnh cung ứng kinh doanh theo quy hoạch.
>> https://landber.com/chi-tiet-tin/thu...y-dieu-gi.html

>> https://landber.com/chi-tiet-tin/thu...huc-su-on.html
Sau khi dò hỏi đánh giá, Lãnh đạo cấp quận lập tức lập hướng bồi thường, phóng thích quỹ đất theo quy hoạch nhà nước đồng thời đảm bảo phương án tái định cư để những hộ dân tuyển lựa. Hộ dân cũng có khả năng nhận tiền bồi hoàn để tự sắm nơi sính sống mới. Ủy ban nhân đân những huyện với tòa nhà xuống cấp cấp D phải nhanh chóng với phương án di dời ngay những người sinh sống, tư nhân, đơn vị tại công trình xuống cấp để đảm bảo an toàn, tính mệnh và tài sản của người sinh sống. Còn với các tình huống không thực thi cần bền chí xúc tiếp, tuyên truyền, để làm theo di dời. Ủy ban nhân đân TP Sài Gòn đưa ra chương trình tới năm 2020 phải khắc phục 50% chung cư cũ. Thế nhưng Sở XD cho biết ở thực trạng hiện tại rất khó để đạt được chỉ tiêu đề ra.
Trong đó, các căn hộ cũ được đưa ra kêu gọi đầu tư thi công mới gồm: khu nhà Đông Hưng; dự án 99 Bến Bình Đông; khu chung cư Bàu Cát; dự án Tân Mỹ; khu nhà Đại học Bách Khoa; khu nhà Đại học Quốc gia; khu tạm trú người lao động và công trình thu nhập thấp Tân Nhựt; công trình công nhân tổ chức Giày Huê Phong... Song song đấy, Ủy ban nhân đân thành phố Sài Gòn cũng giao Sở KH&ĐT đề xuất phương án đấu thầu tuyển lựa nhà đầu tư thực hiện công trình
>> https://landber.com/chi-tiet-tin/thu...goai-tinh.html