Toàn bộ thành viên ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng hợp nhất theo phương án của Sở xây dựng về áp dụng giải pháp không cấp điện, nước cho các công trình xây dựng trái phép. Tại kỳ họp tổ chức ngày 7/8 do chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đại diện, UBND thành phố Đà Nẵng đã luận bàn, ưng chuẩn phương án kết hợp trong công việc quản lý trật tự vun đắp do Sở xây dựng đề xuất trong kỳ họp. Trong hội thảo đã tập trung bàn luận về vấn đề, bổn phận, quyền và cơ chế hài hòa giữa những đơn vị điều hành nhà nước và những công ty, tư nhân có liên quan trong việc quản lý, rà soát, xử lý những vi phạm về trật tự xây dựng trên khu vực TP; đặc trưng là bàn luận về các biện pháp giải quyết cho những dự án sai phạm.
>> https://bit.ly/2McTByh

Qua bàn thảo, các thành viên ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đồng ý theo kiến nghị của Sở XD về vận dụng biện pháp ngừng cấp điện nước để bắt buộc việc chấp hành của chủ đầu cơ và doanh nghiệp xây dựng những dự án có sai phạm. Theo đai diện Sở xây dựng Đà Nẵng, đây là biện pháp rất tốt trong vấn đề xử lý với các sai lầm trong lĩnh vực vun đắp. Theo đai diện Sở xây dựng Đà Nẵng cũng nhận định, Luật xây dựng ko có quy định nào cấm việc vận dụng giải pháp cắt điện, cắt nước đối đối với các dự án xây dựng trái phép. Cùng với đó, Nghị định 137/2013/NĐ-CP của nhà nước có điệu khoản chi tiết việc dừng cung ứng điện khi chủ đầu tư các công trình xây dựng vi phạm các Luật Điện lực, vun đắp và Môi trường. Vì thế, Theo Giám đốc Sở xây dựng Đà Nẵng, việc thành phố này ứng dụng phương án cắt điện, cắt nước những dự án vun đắp trái phép là hoàn toàn thích hợp. Trong kỳ họp, chủ toạ UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất đưa điều lệ này vào quy chế hài hòa trong công việc quản lý quy trình xây dựng; đồng thời giao Sở XD khẩn trương hoàn thành đề án để ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thông qua.
>> https://bit.ly/2KohUHN
Để kiểm tra, xử lý nhanh chóng, nghiêm minh việc xây dựng sai phạm trên địa bàn, ở phiên họp, chủ tịch ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở xây dựng, Sở thông tin và truyền thông tìm hiểu dùng những đồ vật..., xử lý những thông tin về thi công để phát triển cơ sở vật chất thông tin cho quản lý quy trình thi công. Cũng trong kỳ họp, chủ toạ ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng đã bàn bạc về đề xuất Quy định kiểm soá môi trường trên địa bàn thành phố theo kiến nghị của Sở TN-MT và thống nhất ưng chuẩn những phương án về kiểm soát môi trường theo hướng thực hiện nghiêm minh công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và doanh nghiệp thực hiện càng ngày càng tốt hơn trên địa bàn.>> https://bit.ly/2n615bx