những điều cần biết về cấu tạo của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

1. những đặc điểm chung hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động: hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động là hệ thống trang bị tự động phát hiện và thông báo địa điểm cháy (theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738-2001). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động bao gồm: trung tâm báo cháy, các đầu báo cháy, (tổ hợp chuông, đèn, nút ấn) và các thiết bị ngoại vi khác…

hai. Nhiệm vụ của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

– Tự động phát hiện ra cháy 1 cách mau chóng, chính xác và kịp thời trong vùng
– Hệ thống đang kiểm soát an ninh.


Tự động phát ra các tín hiệu báo động, chỉ thị và các dấu hiệu điều khiển các đồ vật ngoại vi của hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động nhằm thực hành một nhiệm vụ cụ thể nào Đó.
đặc thù, có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tiêu dùng đầu báo cháy khói thì nó còn mang nhiệm vụ quan trọng hơn là “cảnh báo”, tức là phát hiện và thông tin sự gần cháy, sự cháy âm ỉ chưa mang ngọn lửa.

3. Phân chiếc hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động:

* Phân cái hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo nguyên lý làm cho việc của đầu báo cháy có:

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy khói: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động khiến cho việc dựa vào nguyên lý khiến cho việc của đầu báo cháy khói. Hệ thống này chính yếu phát hiện ra sự gia tăng nồng độ khói ở trong khu vực kiểm soát an ninh.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động dùng đầu báo cháy nhiệt: là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động khiến cho việc dựa theo nguyên lý làm cho việc của đầu báo cháy nhiệt. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra sự thay đổi nhiệt độ ở trong khu vực bảo kê.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động tiêu dùng đầu báo cháy ánh sáng (lửa): làm cho việc dựa vào nguyên lý làm cho việc của đầu báo cháy lửa. Hệ thống này chủ yếu phát hiện ra nồng độ nâng cao cường ánh sáng của ngọn lửa trong khu vực kiểm soát an ninh.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động sử dụng đầu báo cháy hỗn hợp: là hệ thống khiến việc dựa trên nguyên lý làm việc của đầu báo cháy hỗn tạp như: đầu báo cháy nhiệt và khói; đầu báo cháy nhiệt và lửa. Hệ thống này chính yếu phát hiện ra sự đổi thay những yếu tố môi trường trong khu vực kiểm soát an ninh.

* Phân loại hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo đặc điểm công nghệ của hệ thống báo cháy.

– Hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo vùng (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường): (hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thường nhật – Couventional fire alarm system): là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động có chức năng báo cháy đến 1 khu vực, một địa điểm (có thể sở hữu 1 hoặc phổ thông đầu báo cháy). Diện tích bảo kê của 1 khu vực có thể trong khoảng vài chục đến 2000 mhai (tuỳ thuộc đặc điểm khu vực đó).

Lắp đặt hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo địa chỉ: (Addressable fire alarm system) : là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động với khả năng báo cháy xác thực đến từng vị trí từng đầu báo riêng biệt (từng liên hệ cụ thể). Diện tích bảo vệ của một liên hệ báo cháy chỉ giới hạn từ vài chục mét vuông (tuỳ thuộc vào từng loại đầu báo cháy). hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động thông minh: có sự lớn mạnh khoa học khoa học, hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động theo liên hệ đã phát triển thành hệ thống báo cháy sáng tạo (Intelligent fire alarm system).

Đây là hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động ngoài chức năng báo cháy thường nhật theo địa chỉ, nó còn mang thể đo được 1 số tham số về môi trường của khu vực nơi lắp đặt đầu báo cháy như nhiệt độ, nồng độ khói,… và sở hữu thể đổi thay được ngưỡng tác động của đầu báo cháy theo bắt buộc của nhà thiết kế và lắp đặt. Trong thực tiễn thường tiêu dùng phương pháp phân dòng này.