Phần mềm kế toán trường học việt nam

Phần Mềm Kế Toán Trường Học

So với các tổ chức phi lợi nhuận khác, trường tư thục được vận hành giống một tổ chức hơn. Các trường học tư thục tại Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề cạnh tranh về lợi nhuận, chi phí tăng cao và sự giám sát từ nhiều tổ chức khác. Tình hình kế toán trong trường học Việt nam cũng bị ảnh hưởng bởi sự phức tạp của các nguồn tài chính mà trường nhận được. Do đó nhu cầu về phần mềm kế toán trường học Việt Nam đang ngày một tăng cao.


Xem Thêm: phần mềm quản lý tài chính cho doanh nghiệp

Những vấn đề hàng đầu của kế toán trường học Việt Nam

– Ghi nhận doanh thu

Thu nhập của trường học được tính toán dưới nhiều dạng khác nhau tùy thuộc vào nguồn doanh thu. Thu nhập học phí được coi là giao dịch trao đổi và được công nhận theo thời hạn của năm học. Các khoản thanh toán học phí nhận được trước khi ghi sổ được tính là doanh thu trả chậm khi được ghi nhận.


Điều này có thể trở nên phức tạp hơn nếu trường thực hiện tính toán sổ sách trên cơ sở tiền mặt trong năm thay vì cơ sở dồn tích. Cơ sở dồn tích thường là cơ sở được sử dụng cho báo cáo tài chính kiểm toán cuối năm. Việc chuyển đổi từ tiền mặt sang dồn tích rất hiếm khi xảy ra, chỉ trừ một số trường hợp đặc biệt.

Xem Thêm: phần mềm kế toán trường học việt nam