Chủ đề màu sắc là một chủ đề vô cùng phổ biến và hữu dụng. Easy Chinese đoán rằng các bạn cũng không thể kể hết tên các màu sắc bằng tiếng Trung đúng không? Dưới đây là từ vựng chủ đề về màu sắc tiếng Trung mà Easy Chinese thấy vô cùng phổ biến, chúng ta cùng bắt đầu nhé: