Các bạn có biết nghề nghiệp của mình đang làm nói như thế nào trong tiếng Trung không? Các bạn đang là học sinh, sinh viên hay là bác sĩ, cô giáo? Sẽ hoàn toàn cần thiết nếu như bạn đang học tiếng Trung đó nhé. Dưới đây Easy Chinese chia sẻ cho các bạn 40 từ vựng tiếng Trung theo chủ đề về nghề nghiệp mà các bạn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Cùng bắt đầu nào: