cho thuê phòng trọ

Hêt thang 12 nay nhà mình trống 1 phong tầng3 . Co biinh nóng lạnh. Nhà moi xây nên rât sạch sẽ. K chung chu.Gần bách khoa, kinh te.xây dung.đien 3k 1 sô.nc 40k 1 nguoi,net 70k/phòng.lh.c.Trang:0936393932dịa chỉ.173ngo trại cá-truong định
Xem chi tiết tại: http://phongtot.vn/phong-tro-nha-tro...73-ngo-trai-ca