Nhà nước ta quy định có khoảng 11 loại hình thử nghiệm khí thải, tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về những mức thử nghiệm này.

Sau khi Chính phủ công bố mức phí thử nghiệm khí thải mới, nhiều người tiêu dùng đã khá hoang mang về những mức phí này. Thực tế, việc đo lường khí thải là quá trình thử nghiệm và đo lượng tiêu thụ nhiên liệu trực tiếp trong phòng thí nghiệm, mục đích là đánh giá mức thải của xe vào môi trường tùy theo các mục đích khác nhau
Hiện tại, Nhà nước ta quy định có khoảng 11 loại hình thử nghiệm khí thải, cụ thể bao gồm:

- Phép thử loại 1: kiểm tra khối lượng trung bình của khí thải ở đuôi ống xả sau khi khởi động động cơ ở trạng thái nguội

- Phép thử loại 2: kiểm tra nồng độ hoặc khối lượng trung bình của các chất khí CO và/hoặc HC ở chế độ tốc độ không tải của động cơ

- Phép thử loại 3: kiểm tra khí thải từ cacte động cơ

- Phép thử loại 4: kiểm tra bay hơi nhiên liệu

- Phép thử theo chu trình 13 chế độ: kiểm tra chung 13 chế độ làm việc ổn định của động cơ

- Phép thử theo chu trình 16 chế độ (ESC): thử nghiệm toàn bộ 16 chế độ làm việc ổn định của động cơ, trong đó có 3 chế độ thử cuối do cơ sở thử nghiệm chọn

- Phép thử đáp ứng tải (ELR): thử nghiệm tất cả các bước thử có tải ở các tốc độ không đổi của động cơ

- Phép thử chu trình chuyển tiếp (ETC): thử nghiệm trên 1.800 chế độ làm việc của động cơ được thực hiện chuyển tiếp rất nhanh từng giây một

- Phép thử độ khói: kiểm tra độ khói của động cơ khi thử riêng động cơ hoặc khi thử động cơ lắp trên ô tô ở chế độ toàn tải hoặc chế độ gia tốc tự do

- Phương pháp tính toán cân bằng cacbon được tính lại từ kết quả đo khí thải được quy định tại Mục 5.3 TCVN 9854:2013 hoặc Mục B.1.4.2 Phụ lục B TCVN 7792:2007;

- Phương pháp đo tiêu thụ nhiên liệu trực tiếp quy định tại Mục 5.1.TCVN 9854:2013.

>> Xem những mẫu xe Chevrolet spark, giá xe Chevrolet cruze

Mỗi loại hình đo lường khí thải này sẽ có các mức giá khác nhau, tùy theo loại hình phương tiện cơ giới được sử dụng đo lường. Các cơ sở thực hiện thử nghiệm phải tiến hành nộp toàn bộ kinh phí thử nghiệm theo Biểu mức giá quy định tại thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu mới. Nếu trong quá trình thử nghiệm bị gián đoạn và tổ chức thử nghiệm yêu cầu hủy bỏ giữa chừng thì mức phí phải đóng là 50%.

Trong trường hợp xe ô tô đăng ký thử nghiệm mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp cân bằng cacbon hoặc thử nghiệm đồng thời mức tiêu thụ nhiên liệu theo phương pháp carbon lẫn thử nghiệm khí thải theo phép thử loại 1 thì chỉ cần 1 lần chi phí cho thử nghiệm khí thải của phép thử loại 1.