Học tiếng Nhật xin gửi đến các bạn phần 8 của phần thống kê những chữ Kanji thông dụng. Các bạn đã nhớ được hết chưa 100 chữ ở bài trước chưa?Hãy học mỗi ngày để có thể cải thiện việc học tốt hơn nhé.

Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại 600 chứ Kanji thông dụng lần trước cùng với Học tiếng Nhật Nhé ! Các bạn đã sẵn sàng cho bài mới chưa ?


– Xem thêm:


+ Học tiếng nhật - 100 chữ kanji thông dụng ( phần 7 )


+ Học tiếng nhật - 100 chữ kanji thông dụng ( phần 6 )


Kanji Âm Hán Việt Nghĩa / Từ ghép On-reading

701 迎 nghênh hoan nghênh, nghênh tiếp gei

702 禁 cấm cấm đoán, nghiêm cấm kin

703 短 đoản đoản mệnh, sở đoản tan

704 彼 bỉ anh ta hi

705 曲 khúc ca khúc kyoku

706 伸 thân dãn ra shin

707 継 kế kế tục kei

708 圧 áp áp lực, trấn áp atsu

709 績 tích thành tích seki

710 頼 lại ỷ lại rai

711 僚 liêu đồng liêu, quan liêu ryoo

712 厚 hậu nồng hậu, hậu tạ koo

713 替 thế thay thế, đại thế tai

714 背 bối bối cảnh hai

715 逆 nghịch phản nghịch gyaku

716 岩 nham đá tảng, nham thạch gan

717 陸 lục lục địa, lục quân riku

718 印 ấn in ấn, ấn tượng in

719 熱 nhiệt nhiệt độ, nhiệt tình netsu

720 香 hương mùi hương, hương thơm koo, kyoo

721 角 giác tam giác, tứ giác kaku

722 毎 mỗi mỗi mai

723 豊 phong phong phú hoo

724 輪 luân bánh xe, luân hồi rin

725 留 lưu lưu học, lưu trữ ryuu, ru

726 順 thuận tòng thuận, thuận tự jun


Học tiếng nhật bản


727 辞 từ từ vựng, từ chức ji

728 便 tiện thuận tiện ben, bin

729 散 tán, tản phấn tán, tản mát san

730 締 đế buộc tei

731 妻 thê thê tử sai

732 因 nhân nguyên nhân in

733 津 tân bờ biển shin

734 途 đồ tiền đồ to

735 罪 tội tội phạm, tội ác zai

736 則 tắc quy tắc, phép tắc soku

737 諸 chư chư hầu sho

738 志 chí ý chí, chí nguyện shi

739 源 nguyên nguồn, nguyên tuyền gen

740 湾 loan vịnh wan

741 踏 đạp dẫm lên too

742 払 phất trả tiền futsu

743 幸 hạnh hạnh phúc, hạnh vận koo

744 許 hứa cho phép, hứa khả kyo

745 略 lược tỉnh lược, xâm lược ryaku

746 固 cố ngoan cố, cố thủ ko

747 賛 tán tán đồng, tán thành san

748 星 tinh hành tinh, tinh tú sei, shoo

749 執 chấp cố chấp shitsu, shuu

750 善 thiện thiện ác, từ thiện zen


hoc-chu-Kanji-2


751 版 bản xuất bản han

752 精 tinh tinh lực, tinh túy sei, shoo

753 亡 vong diệt vong boo, moo

754 植 thực thực vật, thực dân shoku

755 崩 băng băng hoại hoo

756 戻 lệ quay lại rei

757 層 tầng hạ tầng, thượng tầng soo

758 聴 thính thính giả choo

759 適 thích thích hợp teki

760 属 thuộc phụ thuộc zoku

761 震 chấn địa chấn shin

762 宿 túc tá túc, kí túc xá shuku

763 押 áp ấn oo

764 脱 thoát giải thoát datsu

765 欠 khiếm khiếm khuyết ketsu

766 尾 vĩ cái đuôi bi

767 逮 đãi đuổi bắt tai

768 昭 chiêu sáng shoo

769 囲 vi chu vi, bao vây I

770 婚 hôn kết hôn, hôn nhân kon

771 旅 lữ lữ hành, lữ khách ryo

772 倍 bội bội thu, bội số bai

773 迫 bách áp bách, bức bách haku

774 浦 phổ cửa biển ho


Học chữ kanji tiếng nhật


775 闘 đấu đấu tranh, chiến đấu too

776 池 trì cái ao chi

777 像 tượng tưởng tượng, thần tượng zoo

778 貨 hóa hàng hóa ka

779 削 tước gọt, tước đoạt saku

780 寺 tự chùa ji

781 坂 phản cái dốc han

782 壊 hoại phá hoại kai

783 乱 loạn phản loạn, chiến loạn ran

784 帯 đới nhiệt đới, ôn đới tai

785 岸 ngạn hải ngạn gan

786 遣 khiển phân phát ken

787 緊 khẩn khẩn cấp, khẩn trương kin

788 努 nỗ nỗ lực do

789 練 luyện rèn luyện, luyện tập ren

790 康 khang kiện khang, khang trang koo

791 遅 trì muộn chi

792 棄 khí từ bỏ ki

793 刑 hình hình phạt, tử hình kei

794 宣 tuyên tuyên bố, tuyên cáo sen

795 避 tị tị nạn hi

796 著 trứ trứ danh, trứ tác cho

797 房 phòng phòng ở boo

798 塚 trủng đống đất –

799 勤 cần chuyên cần, cần lao kin, gon

800 服 phục y phục, cảm phục, phục vụ fukuNguồn : ( Tài liệu học tiếng nhật )